אני שולמן ואמזון ישראל – מה ישפיע יותר ב 2020 על העצמאיים בישראל

לפני מספר חודשים קמה לה (סוף סוף) קבוצת פייסבוק בשם אני שולמן לטובת העצמאים (המקופחים( במדינת ישראל. הקבוצה צמחה לה ובהחלא החלה בפעילויות מבורכות אשר אני מקווה כי ישאו פירות. במיוחד בשנה כמו זה בה בקרוב נצביע בפעם השלישית ואולי סוף סוף תוקם ממשלה. בינתיים את הכספים שהבחירות האלה עולות חלק ניכר מהם נשלם אנחנו […]