תודה שנרשמת ההדרכה הראשונה כבר בדרך אליך, אבל 
אני רוצה לתת לך קורס שלם במתנה רוצה?